sadeczanie

Znani członkowie Klubu

 • Zbigniew Jakubas (prezes Multico, właściciel Newag SA Nowy Sącz – d. ZNTK),
 • prof. Tadeusz Popiela (CM UJ, chirurg),
 • prof. Bolesław Faron, (b. minister oświaty),
 • Leszek Mazan (dziennikarz),
 • Krzysztof Pawłowski (prezydent WSB-NLU Nowy Sącz),
 • Kazimierz Pazgan (właściciel firmy Konspol),
 • Ryszard Florek (założyciel i prezes firmy FAKRO),
 • prof. Józef Gawlik (Politechnika Krakowska – b. rektor),
 • prof. Feliks Kiryk (AP Kraków – b. rektor),
 • prof. Tadeusz Aleksander (UJ),
 • prof. Julian Dybiec (UJ),
 • prof. Marian Noga (AE Wrocław – b. rektor),
 • prof. Adam Noga (SGH Warszawa),
 • prof. Adam Frączek (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - b. rektor),
 • Jan Oleksy (właściciel pałacu w Paszkówce),
 • dr Józef Kozioł (b. wicepremier),
 • Zygmunt Berdychowski (prezes Instytutu Wschodniego i Fundacji Sądeckiej),
 • prof. Barbara Halska (Akademia Muzyczna Warszawa),
 • prof. Antoni Basta (CM UJ),
 • prof. Władysław Sułowicz (CM UJ),
 • Andrzej Chronowski (b. wicemarszałek Senatu i minister skarbu).

 

powrót

© Copyright by Klub Przyjaciół Ziemi SądeckiejProjekt i realizacja SZLIFF