sadeczanie

Przeciw degradacji rangi Nowego Sącza

Nowy Sącz, 7 lipca 2012 r.

 

My, sądeczanie zrzeszeni w Klubie Przyjaciół Ziemi Sądeckiej, zgromadzeni na klubowym spotkaniu 7 lipca w Nowym Sączu, wyrażamy głębokie zaniepokojenie i sprzeciw przeciwko degradacji rangi Nowego Sącza, za jakie uważamy usytuowanie miasta w grupie trzeciej miejskich ośrodków w strategicznych dokumentach rządowych, jakimi są: projekt Założeń Krajowej Polityki Miejskiej 2020 i Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowani Kraju 2030.

Nowy Sącz, wbrew niektórym statystykom, był i jest trzecim głównym ośrodkiem miejskim Małopolski i zasługuje na tę pozycję również w dokumentach rządowych.

Już teraz mamy aż nadto przykładów preferowania przy dostępie do środków dużych miast, co – czas wreszcie jasno powiedzieć – odbywa się kosztem mniejszych miast i regionów, a to jednoznacznie utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia ich rozwój i pogłębia już istniejące dysproporcje.

W kolejce do środków tak rządowych, jak i unijnych, ci mniejsi, traktowani są zwykle jak ubodzy krewni.

To praktyka nie tylko ostatnich lat. Choć kolejne rządy winny przejąć władzę z całym dobrodziejstwem inwentarza, zapominały o zobowiązaniach swoich poprzedników z czasu transformacji i likwidacji części województw, iż miasta które straciły status wojewódzkich stolic otrzymają różnego rodzaju rekompensaty… Z całą mocą i odpowiedzialnością można powiedzieć, że skończyło się na słowach…

Zapisanie Nowego Sącza do trzeciej kategorii miast będzie miało swoje konsekwencje przez lata i to – jak łatwo przewidzieć – nie tylko w proponowanym okresie planistycznym.

Wprowadzenie dokumentami rządowymi podziału na mniejszych i większych, to złamanie podstawowej zasady demokratycznego państwa mówiącej o jednakowym i równoprawnym dostępie do praw i obowiązków, o komplementarnym i zrównoważonym rozwoju.

Degradacja Nowego Sącza, bo tak jednoznacznie mówią o tej sytuacji mieszkańcy miasta i regionu, to także zła zapowiedź dla Sądecczyzny. Nowy Sącz jest i – mamy głęboką nadzieję, że nadal będzie – ważnym centrum administracyjnym, sądowniczym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym, społecznym i gospodarczym. Wpisanie miasta do kategorii „Polski C”, to również zła wróżba dla regionu, bowiem planowane i przygotowywane przedsięwzięcia inwestycyjne, które teraz jeszcze bardziej stają pod znakiem zapytania, miały służyć także Sądecczyźnie.

Apelujemy do sądeczan rozsianych po Polsce, by w miarę swoich możliwości, jeśli czują się sercem i korzeniami związani ze swoją małą macierzą, by starali się wesprzeć Nowy Sącz w jego batalii o formalne i nieformalne miejsce na mapie Polski.

Apelujemy do parlamentarzystów wszystkich opcji, by zechcieli jeszcze raz patrzeć na Nowy Sącz przychylniejszym okiem i przywrócili mu w dokumentach rządowych miejsce, które do tej pory nie było kwestionowane od ponad 7 wieków.

 

Zarząd Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej

powrót

© Copyright by Klub Przyjaciół Ziemi SądeckiejProjekt i realizacja SZLIFF