sadeczanie

Przyjaciele Sącza

Na początku XXI wieku Klub zmienił nieco formułę. 14 września 2003 r. Wanda Straszyńska-Skrzeszewska została honorową przewodniczącą Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej, któremu od tego czasu przewodzi Józef Oleksy, b. premier i marszałek Sejmu, rodem z sądeckiej Przetakówki. „Przekazanie” władzy miało miejsce podczas zjazdu sądeczan w hotelu „Gromada” w Warszawie, z udziałem luminarzy życia politycznego, naukowego i kulturalnego, legitymujących się sądeckim rodowodem. Pani Wandzie zgotowano wtedy gorącą owację na stojąco.


Obecni byli wtedy m.in. jej siostra aktorka Zofia Rysiówna, a także gen. Franciszek Gągor, Bogusław Kaczyński (dyrektor Festiwalu Kiepurowskiego w Krynicy), Zbigniew Jakubas (właściciel Newagu), aktor Wojciech Alaborski, ówczesny prezydent Nowego Sącza Józef Antoni Wiktor i starosta Jan Golonka.

Prezydent i starosta, a także Rafał Skąpski (ówczesny wiceminister kultury, obecnie dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego) zostali wybrani wiceprzewodniczącymi organizacji.

W 2007 r. – zgodnie ze statutową zasadą, że wiceprzewodniczącym pozostaje prezydent miasta – Józefa Antoniego Wiktora zastąpił Ryszard Nowak.

 

W 2004 r. stowarzyszenie otrzymało nowy statut i zmieniło nazwę z Klubu Ziemi Sądeckiej na Klub Przyjaciół Ziemi Sądeckiej (KRS/2769/4/396).

Ważnym momentem integracyjnym Klubu stały Zjazdy Sądeczan: w Nowym Sączu, Krynicy, Rytrze, Krakowie, Warszawie.

Z inicjatywy Klubu odbył się Zjazd Sądeczan z okazji „Powitania Europy” w Nowym Sączu – 30 kwietnia 2004 r.

Klub Przyjaciół Ziemi Sądeckiej inicjuje przedsięwzięcia kulturalne i charytatywne, funduje corocznie stypendia dla najlepszych maturzystów.

W 2005 r. Klub włączył się w organizację w Nowym Sączu Forum Młodych, integralnej części Forum Ekonomicznego Polska-Wschód w Krynicy. Forum Młodych w Nowym Sączu było kontynuowane w latach następnych.

Z przedsięwzięć kulturalnych warto wymienić koncert „Cztery pory roku” Vivaldiego w bazylice św. Małgorzaty w wykonaniu Orkiestry Sinfonietta Cracovia.

Klub Przyjaciół Ziemi Sądeckiej stał się też współtwórcą powstania Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W dorobku Klubu jest też wmontowanie (i uroczyste odsłonięcie) w gmach sądeckiego szpitala tablicy upamiętniającej sądeczan – żołnierzy ZWZ, którzy uwolnili w lipcu 1940 r. uwięzionego w Nowym Sączu przez hitlerowców emisariusza Rządu Polskiego Jana Karskiego.

Klub ma formułę otwartą, zrzesza ludzi związanych z Nowym Sączem i Sądecczyzną sentymentem lub rodowodem, miejscami pracy, działalności społecznej, zawodowej. Również i dziś nie brakuje ludzi z Sądecczyzny, którzy od lat zajmują mocne pozycje na szczytach kultury, gospodarki, polityki. Włodarze miasta i powiatu chcą te związki z pożytkiem wykorzystać.

Statutową intencją działalności jest „kontynuacja działań podjętych przed laty i początek nowych starań o sądeckie dobro i o to, aby piękna Sądecczyzna mogła rozwijać się ku powszechnemu dostatkowi jej mieszkańców”.

 

powrót

© Copyright by Klub Przyjaciół Ziemi SądeckiejProjekt i realizacja SZLIFF