sadeczanie

Galerie zdjęć: Zjazd 13 lutego 2010 Nowy Sącz

Klub Przyjaciół Ziemi Sądeckiej, stowarzyszenie skupiające ludzi związanych z Nowym Sączem i Sądecczyzną, zorganizował w 2010 r. dwukrotnie zjazdy sądeczan z całej Polski.
Nowy Sącz
Głównym akcentem spotkania w Ratuszu 13 lutego 2010 r. było wręczenie prof. dr. hab. nauk medycznych Tadeuszowi Popieli, światowej sławy chirurgowi, b. wieloletniemu rektorowi Akademii Medycznej w Krakowie, rodem z sądeckich Bielowic, tytułu „Ambasadora Sądecczyzny”.
Atrakcją wieczoru był występ starosądeczanki Kasi Zielińskiej, która na inaugurację zaśpiewała nieformalny hymn sądecki autorstwa Andrzej Górszczyka „Wróć do Sącza, wróć nad Dunajec…”
Zjazd sądeczan zgromadził w sali ratuszowej wielu znamienitych gości: przybyli m.in. profesorowie legitymujący się sądeckim rodowodem – Stanisław Moryto (rektor Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie), Marek Jeżabek (AGH Kraków), Stanisław Majewski (CM UJ), Feliks Kiryk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Stanisław Cebula (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), a także lider oddziału Klubu w Chicago, Jan Oleksy.  

powrót

© Copyright by Klub Przyjaciół Ziemi SądeckiejProjekt i realizacja SZLIFF