sadeczanie

Galerie zdjęć: Zjazd 5 września 2007 Krynica

Sądecki szczyt w „polskim Davos”
     5 września br. w Czarnym Potoku w Krynicy, w gościnnych progach słynnej Karczmy Regionalnej, odbyło się spotkanie Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej, zrzeszającego ludzi związanych z Nowym Sączem i Sądecczyzną sentymentem lub rodowodem, miejscami pracy, działalności społecznej, zawodowej.
Włodarze miasta i powiatu – nie tylko z okazji Forum Ekonomicznego Polska-Wschód określanego od lat jako „polskie Davos” - chcą te związki z pożytkiem wykorzystywać.
Statutową intencją działalności Klubu jest „kontynuacja działań podjętych przed laty i początek nowych starań o sądeckie dobro i o to, aby piękna Sądecczyzna mogła rozwijać się ku powszechnemu dostatkowi jej mieszkańców”. Służą temu organizowane od kilku lat zjazdy sądeczan i wypływające z nich inicjatywy charytatywne, kulturalne, turystyczne, edukacyjne.
Na zaproszenie prezesa Klubu, dr Jozefa Oleksego (b. premiera i marszałka Sejmu RP rodem z sądeckiego „Piekła”) oraz starosty Jana Golonki i prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka (nowego wiceprzewodniczącego Klubu) odpowiedziało ok. 200 osób, m.in. przedstawiciele świata polityki, nauki i kultury: b. marszałek Sejmu Maciej Płażyński, marszałek Małopolski Marek Nawara, prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, rektor WSB-NLU Krzysztof Pawłowski, prof. Bolesław Faron (b. minister i rektor krakowskiej AP), b. wicepremier i prezes BOŚ Józef Kozioł, liderzy biznesu z szefami „sądeckich tygrysów” – Kazimierzem Pazganem (Konspol), Ryszardem Florkiem (Fakro), Zbigniewem Konieczkiem (Newag SA) i Andrzejem Wiśniowskim.
Obecni byli także przedstawiciele mediów i szefowie samorządów m.in.: starosta limanowski Jan Puchała, starosta gorlicki Witold Kochan, burmistrz Starego Sącza Marian Cycoń, przewodniczący RM Nowego Sącza Artur Czernecki.
Do grona sądeczan dołączyła też zaprzyjaźniona reprezentacja Słowacji na czele z ambasadorem Franciszkiem Ruzicką, który patronował podpisanej podczas spotkania umowie o współpracy pomiędzy Krynicą z Wyżnymi Rubachami.
Zarówno prezydent, jak i starosta, zadeklarowali silne wsparcie dla Klubu, który ma odegrać jeszcze większa rolę promocyjną na rzecz Nowego Sącza i Sądecczyzny. Przygotowany zostanie m.in. almanach znanych sądeczan oraz uaktywnione kontakty ze środowiskami sądeczan w Warszawie, Krakowie i Katowicach, a także za granicami kraju.
Sporo się zmieniło w „sądeckiej rodzinie” w ostatnich miesiącach.
Oto żołnierz z podsądeckiej Koniuszowej, szef Sztabu Generalnego WP, gen. broni Franciszek Gągor, został mianowany do stopnia generała, a zgodnie ze zmianami ustawowymi z 2004 r. jest to najwyższy stopień generalski w WP, który zastąpił dawnego generała armii.
Rekord transferowy polskiej ligi – 4 mln euro – pobił piłkarz Sandecji Dawid Janczyk – który po dwóch sezonach występów w warszawskiej Legii i świetnym występie na tegorocznych MŚ juniorów w Kanadzie, strzela teraz gole w CSKA Moskwa.
Inny miłośnik futbolu, bywalec stadionów Barcelony i Realu Madryt, Zbigniew Jakubas, właściciel Newagu (d. ZNTK), od lat związany z Sądecczyzną i Krynicą, został szefem Polskiej Rady Biznesu.
Kadrowym hitem okazała się jednak jeszcze świeża nominacja papieża Benedykta XVI, który 42-letniego księdza z gminy Korzenna, Janusza Kaletę, wyniósł do godności biskupiej. Bp Kaleta jest administratorem Stolicy Apostolskiej w Atyrau w Kazachstanie, a zarządzany przez niego teren położony jest nad Morzem Kaspijskim na terytorium dwa razy większym od Polski.
Jak widać, Sądecczyzna od wieków jest kuźnią kadr zarówno w strukturach państwowych, jak i kościelnych oraz naukowych.
W debacie klubowej sporo mówiono o staraniach dla poprawienia dostępności komunikacyjnej naszego regionu. Bliskie ziszczenia są nasze starania po budowę obwodnic Nowego Sącza, zwłaszcza obwodnicy północnej, z nowym mostem na Dunajcu.
- Dbajmy zatem wszyscy o ten nasz wspólny mianownik: o Sącz i Sądecczyznę. Dbajcie panowie i panie gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek pracujecie. Niech łączy nas dalej sądecki patriotyzm, wspólnota sądeckich korzeni, doświadczeń, skojarzeń. Postrzegam tę naszą sądecką więź jako cenną i wyjątkową - zaapelował prezes Klubu Józef Oleksy
Duże wrażenie na zebranych zrobił przedstawiony przez rektora WSB-NLU Krzysztofa Pawłowskiego wcielony już w życie projekt Miasteczka Multimedialnego, które wpływać będzie na rozwój gospodarki Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. Z uznaniem też odnotowano starania wiceprezydenta Nowego Sącza Jerzego Gwiżdża na rzecz rewitalizacji i estetyzacji miasta.
- Nikomu dotąd nie udało się zrobić czegoś takiego. Jedynymi przykładami na świecie mogą być Dolina Krzemowa lub Hollywood w Kalifornii - powiedział Krzysztof Pawłowski. - Dla przedsiębiorców zagranicznych nasz projekt jest fascynujący. Odwołuję się do wszystkich zainteresowanych, aby wsparli nasze przedsięwzięcie, jak nasi poprzednicy porwali się na realizację słynnego eksperymentu sądeckiego. Chodzi o wspólne działanie ponad politycznymi podziałami i animozjami.
Głównym punktem „sądeckiego szczytu” w Krynicy było wręczenie stypendiów dwóm najzdolniejszym uczennicom, które w bieżącym roku przystąpią do egzaminów maturalnych: Ludmile Sromek i Janowi Drożdżowi oraz 4 uczniom szkoł podstawowych, którym gratyfikacje w kwocie 250 dolarów ufundował oddział Klubu w Michigan (sądeckich polonusów).
Rektor Krzysztof Pawłowski zaprosił wszystkich stypendystów do bezpłatnych studiów w swojej renomowanej uczelni.
*
Stypendyści Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej:
Ludmiła Sromek – do niedawna uczennica I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu, tegoroczna maturzystka – średnia z matury 85 proc., mieszkanka Nowego Sącza, z dzielnicy Poręba Mała, dwukrotna finalistka centralnej Olimpiady Biologicznej, w październiku podejmie studia na unikatowym, jedynym w Polsce, kierunku oceanologia i oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim.
Udziela się jako wolontariusz (pomaga młodszym w nauce, uczestniczyła w realizacji programu m.in. „Starszy brat, starsza siostra”). Wspomaga niepełnosprawnych. W 2006 r. wyróżniona tytułem Wolontariusza Roku. Ulubione zajęcie: nurkowanie.
Uczennica niezwykle wrażliwa, uczynna, przynosi chlubę szkole i miastu.
W wolnych chwilach pomaga rodzicom w pracy na gospodarstwie rolnym.
Jan Drożdż – tegoroczny maturzysta II LO im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, zamieszkały w Cyganowicach k. Starego Sącza. Wicemistrz Olimpiady Historycznej i wicemistrz Olimpiady „Parlamentaryzm w Polsce” w 2007 r. Za te osiągnięcia otrzymał indeks na studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego z maksymalną ilością punktów.
Uczeń sumienny, zdyscyplinowany, wykazujący szczególne zainteresowania historyczne i politologiczne.
*
Monika Legutko – absolwentka Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki nr 6 w Nowym Sączu – Zabełczu, z najwyższą średnią ocen w klasie. Zwyciężyła m.in. w konkursie na najpiękniejszy album o Nowym Sączu, a zarazem w konkursie piosenki patriotycznej. Opracowała szkolny zielnik polskich drzew i krzewów, kolekcjonuje skały i minerały.
Arkadiusz Mazurkiewicz – uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi nr 2 w Nowym Sączu. Uzdolniony matematyk, zdobywca I miejsca w konkursie matematycznym MAT, laureat konkursów – historycznego i ortograficznego. Koleżeński, lubiany przez rówieśników, dobry piłkarz.
Klaudia Olszak – absolwentka Szkoły Podstawowej im. Kurierów Sądeckich nr 17 w Nowym Sączu – Porębie Małej, uczennica uzdolniona artystycznie i lingwistycznie, laureatka olimpiad miejskich w tych dyscyplinach.
Krzysztof Radoń – absolwent Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu, uczeń wykazujący się szczególnymi uzdolnieniami plastycznymi. Dał się poznać na forum międzyszkolnym m.in. jako twórca kilku oryginalnych wariantów prac na określony temat.

powrót

© Copyright by Klub Przyjaciół Ziemi SądeckiejProjekt i realizacja SZLIFF