sadeczanie

Galerie zdjęć: Zjazd 7 września 2006 Krynica


W „Saolu” o „Sądeckiej Dolinie Krzemowej”
W ośrodku „Saol” w Krynicy odbyło się spotkanie Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej. Na zaproszenie prezesa Klubu, dr Jozefa Oleksego odpowiedzieli m.in. przedstawiciele świata polityki z Andrzejem Chronowskim i Jerzym Adamikiem, nauki (m.in. prof. Julian Dybiec, prof. Andrzej Zięba i prof. Adam Noga) i biznesu z szefami „sądeckich tygrysów” – Marianem Kwietniem (Lwigród), Kazimierzem Pazganem (Konspol), Ryszardem Florkiem (Fakro), Krzysztofem Grzegorzkiem (Expol), Zbigniewem Konieczkiem (Newag SA) i Andrzejem Wiśniowskim.
Sądeckie służby mundurowe reprezentował gen. Zygmunt Staniszewski i płk Adam Kiełczyński.
Obecni byli także liderzy samorządowi: prezydent Nowego Sącza Jozef Antoni Wiktor, starosta Jan Golonka, burmistrz Starego Sącza Marian Cycoń, burmistrzowie Gorlic – Kazimierz Sterkowicz i Andrzej Orchel, burmistrz Krynicy Emil Bodziony, burmistrz Piwniczne Edward Bogaczyk, burmistrz Grybowa Wojciech Ślusarczyk.
Do grona sądeczan dołączyły też delegacje miast partnerskich Nowego Sącza – Stryja z Ukrainy, Kiskunhalas z Węgier i Proszowa ze Słowacji.
Życzenia dla sądeckich rodaków nadesłali m.in. generał Franciszek Gągor, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wybitny chirurg prof. Tadeusz Popiela i ambasador RP w Oslo prof. Ryszard Czarny.
W debacie klubowej sporo mówiono o staraniach dla poprawienia dostępności komunikacyjnej naszego regionu.
- Dbajmy zatem wszyscy o ten nasz wspólny mianownik: o Sącz i Sądecczyznę. Dbajcie panowie i panie gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek pracujecie. Niech łączy nas dalej sądecki patriotyzm, wspólnota sądeckich korzeni, doświadczeń, skojarzeń. Postrzegam tę naszą sądecką więź jako cenną i wyjątkową - zaapelował prezes Klubu Józef Oleksy
Duże wrażenie na zebranych zrobił przedstawiony przez rektora WSB-NLU Krzysztofa Pawłowskiego projekt unikalnej, naukowo-biznesowej Sądeckiej Sieci Innowacji i Transferu Wiedzy, czyli centrum badawczo-rozwojowo-edukacyjnego, które wpływać będzie na rozwój gospodarki Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.
- Nikomu dotąd nie udało się zrobić czegoś takiego. Jedynymi przykładami na świecie mogą być Dolina Krzemowa lub Hollywood w Kalifornii - powiedział Krzysztof Pawłowski. - Dla przedsiębiorców zagranicznych nasz projekt jest fascynujący. Odwołuję się do wszystkich zainteresowanych, aby wsparli nasze przedsięwzięcie, jak nasi poprzednicy porwali się na realizację słynnego eksperymentu sądeckiego. Chodzi o wspólne działanie ponad politycznymi podziałami i animozjami.
Specjalne życzenia Józef Oleksy złożył pod adresem kierujących Newagiem (d. Warsztatami Kolejowymi i ZNTK) Zbigniewa Konieczka i Wiesława Piwowara z okazji przypadającego dziś jubileuszu 130-lecia najstarszego i największego zakładu w regionie.
- Warsztatów Kolejowych, a potem ZNTK, Nowy Sącz nie byłby tym miastem, jakie znamy – stwierdził Józef Oleksy.
Głównym punktem „sądeckiego szczytu” w Krynicy było wręczenie stypendiów dwóm najzdolniejszym uczennicom, które w bieżącym roku przystąpią do egzaminów maturalnych: Katarzynie Biedzie i Agnieszce Sowie.
Stypendia w kwocie 300 zł miesięcznie ufundowano ze składek członkowskich Klubu.
Rektor Krzysztof Pawłowski zaprosił obie maturzystki do bezpłatnych studiów w swojej renomowanej uczelni.
*
 Stypendystki Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej:
Katarzyna Bieda - uczennica I LO im. Jana Długosza (klasa o profilu biologiczno-fizyczno-chemicznym), mieszkanka Nowego Sącza,
- finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (etap wojewódzki)
- zwyciężczyni IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
- zdobywczyni II miejsca w XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii Katolickiej pn. „Dekalog w nauczaniu Jana Pawła II”
Udziela się w środowiskowym Centrum Wolontariatu „Shalom” w Nowym Sączu (pomaga młodszym w nauce, uczestniczy w realizacji programów „Mój najtrudniejszy przedmiot w szkole” oraz „Starszy brat, starsza siostra”). Wspomaga niepełnosprawnych. W 2005 r. wyróżniona tytułem Wolontariusza Roku.Uczennica o wybitnych uzdolnieniach, rokująca w przyszłości karierę naukową.
*
Agnieszka Sowa - uczennica II LO im. Marii Konopnickiej, zamieszkała w Rąbkowej nad Jeziorem Rożnowskim.
- zwyciężczyni I Forum Europejskiego Ziemi Nowosądeckiej organizowanego przez europarlamentarzystów
- finalistka Olimpiady Historycznej (szczebel okręgowy) i Ogólnopolskiego Konkursu „Parlamentaryzm w Polsce”
Uczestniczka konkursów z języka angielskiego i niemieckiego. Średnia ocen: 5,25. W ostatnich dwóch latach nauki legitymowała się 100-procentową frekwencją. Wykazuje zainteresowania politologiczne i językowe. W wolnych chwilach pomaga rodzicom w pracy na gospodarstwie rolnym.

powrót

© Copyright by Klub Przyjaciół Ziemi SądeckiejProjekt i realizacja SZLIFF