sadeczanie

Galerie zdjęć: Zjazd 30 kwietnia 2004 Nowy Sącz

Witaj Europo!
Nowy Sącz powitał wejście do Wspólnoty Europejskiej wielkim koncertem czołowych gwiazd polskiej estrady na Rynku. O północy z 30 kwietnia – 1 maja 2004 r. na wieży ratuszowej rozwinięto flagę UE, odegrano hymn Polski, a potem hymn unijny - "Odę do radości".
Pierwsze minuty w UE uczczono fantastycznym pokazem ogni sztucznych i europejską biesiadą regionalną w reprezentacyjnej sali Ratusza. Poczęstunek przygotowali: restauracja „Panorama”, piekarnia Andrzeja Danka oraz firmy: Wiesława Leśniaka, Stanisława Poręby i Konspol.
W imprezie na rynku wzięło udział kilka tysięcy osób. Wśród nich przybyły specjalnie ze stolicy helikopterem marszałek Sejmu RP, przewodniczący Klubu Ziemi Sądeckiej Józef Oleksy, rodowity sądeczanin.
Marszałek przemówił o godz. 18 do zgromadzonych na rynku sądeczan.
Sądeczanie komentowali wystąpienie Oleksego następująco: jest coś  symbolicznego w tym, że akurat marszałek pokazał się podczas „Powitania Europy” w swoim rodzinnym mieście, na peryferiach kraju. To znak, że Polska to nie tylko Warszawa, ale też takie małe ojczyzny – jak Nowy Sącz i Sądecczyzna.
Następnie w „Sokole” odbyło się zebranie przywróconego do życia jesienią 2003 r. Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej. Po spotkaniach w Warszawie i Krakowie sądeczanie rozsiani po kraju przybyli do swojego rodowego gniazda.
W „Sokole” w specyficzny klimat sądecki wprowadziły gości dzieci z zespołu „Sądeczoki” z Młodzieżowego Domu Kultury witając znamienną pieśnią „Płynie od Sąca piosnecka”. Znany wiersz Ludwika Jerzego Kerna pt. „Od Homera” zadeklamowała Sylwia Płecha, a piosenkę Andrzeja Górszczyka „Wróć do Sącza” zaśpiewał Przemek Wańczyk.
Odczytano też Orkanowskie „Wskazania dla synów Podhala”, napisane w 1922 r.:
"Tradycja jest Twoją godnością, Twoją dumą, Twoim szlachectwem. Dbaj o zachowanie spuścizny Twych ojców, rodzimej sztuki, rodzimej kultury. Nie przecinaj korzeni łączących Cię z rodną ziemią - choćbyś na końcu świata się znalazł. To tak, jakbyś przeciął żyły żywota. To winieneś Duchowi swojemu i Ojcom swoim".
Wśród sądeczan przybyłych do swojego rodzinnego miasta byli m.in. luminarze polskiej medycyny – profesorowie Tadeusz Popiela, Władysław Sułowicz i Antoni Basta, prof. Adam Noga z Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w W-wie, prof. Marian Tracz z Politechniki Krakowskiej i  prof. Bolesław Faron – b. minister i rektor krakowskiej AP, prof. Maria Olech (polarnik i botanik UJ), rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie prof. Adam Frączek, rodem z Podegrodzia, prof. Jan Kiełbasa z PAN w Krakowie, prof. Józef Wojnarowski z Politechniki Śląskiej (starosądeczanin) oraz prof. Julian Dybiec, historyk UJ.
Byli także m.in. gen. Stanisław Cepielik oraz wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa dr Franciszek Krok pochodzący (rodem z Gródka k. Grybowa). Z Wrocławia przyjechała dr Kazimiera Teisseyre (rodem z Rożnowa) wraz z mężem prof. Mieczysławem Teisseyre. Wojewodę małopolskiego reprezentował dyrektor MUW Jan Golba, a duchowieństwo nowosądeckie - proboszcz parafii farnej ks. prałat Waldemar Durda.
W przeprowadzonej w „Sokole” debacie pt. „Co Nowy Sącz i Sądecczyzna wnoszą do Europy” uczestniczyli – obok marszałka Sejmu Józefa Oleksego - Irena Styczyńska (honorowy obywatel miasta Nowego Sącza), profesorowie z UJ - Julian Dybiec i Tadeusz Aleksander oraz prezes Fundacji Kultury Polskiej Rafał Skąpski.
Irena Styczyńska wymieniła listę wybitnych sądeczan, którzy rozsławiali naszą ziemię szeroko po Europie, wspominała też o licznych związkach kultury miejscowej z europejską. Odniesienia historyczne poczynione przez Irenę Styczyńską wykazały, że księga dziejów Nowego Sącza i Sądecczyzny ma wiele pięknych kart, znaczonych pracowitością, mądrością i talentami mieszkańców. Długa też jest lista obcokrajowców, którzy nad Dunajcem i Kamienicą znaleźli swoją drugą ojczyznę i wiernie, z zaangażowaniem jej służyli.
Prezydent miasta Józef Antoni Wiktor powiedział, że sądeczanie wnoszą do Europy przede wszystkim siebie, swój życiowy i zawodowy dorobek, swoje osobowości, jakże często ukształtowane właśnie na tej, sądeckiej ziemi, ukształtowane przez naszych rodziców, wychowawców, nauczycieli tu w Nowym Sączu, nad Popradem i Dunajcem, nad Jeziorem Rożnowskim.
„Wnosimy też naszą piękną tradycję i kulturę, naszą wielobarwność i niemałe umiejętności. Mamy się czym pochwalić i czym poszczycić. Jestem osobiście wzruszony i zaszczycony, że miasto Nowy Sącz wkracza dziś do Europy w tak doborowym towarzystwie” – stwierdził prezydent Józef Antoni Wiktor.
Zjazd sądeczan okrasiły śpiewy „Sądeczoków”. Gwoździem wieczoru był występ wywodzących się z Nowego Sącza: prof. Barbary Halskiej (pianino) z warszawskiej Akademii Muzycznej, jej córki przybyłej z Paryża - Beaty Halskiej-Le Monnier (skrzypce) i Eweliny Jagiełki (śpiew), rodem z Gabonia spod Przehyby, laureatki telewizyjnego programu „Szansa na sukces”.
Gospodarzami wieczoru był duet: Milena Małecka-Rogal i Jerzy Leśniak.
***
Dowód nr 10 000 000
Podczas „Powitania Europy” w Nowym Sączu marszałek Sejmu RP Józef Oleksy wraz z dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich UM Elżbietą Waśko wręczyli Ewelinie Aleksander - 18-letniej sądeczance dowód osobisty nr 10 000 000 jako symboliczną przepustkę do Europy.
Dziesięciomilionowy dowód osobisty, wystawiony akurat dla 18-letniej sądeczanki, zidentyfikowało Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

powrót

© Copyright by Klub Przyjaciół Ziemi SądeckiejProjekt i realizacja SZLIFF